Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Grenzeloos ondernemen – begrijp de taal van internationaal zaken doen

Internationaal zaken doen biedt vele kansen voor ondernemingen. DHL kan u niet alleen helpen met wereldwijde douaneregels en handelsterminologie, maar ook met lokale ondersteuning en informatie op het gebied van import en export.

Begrijp de taal van de Incoterms® Regels en Handelsvoorwaarden

“Incoterms” is een handelsmerk van de Internationale Kamer van Koophandel. De Incoterms® regels en handelsvoorwaarden worden gezien en geaccepteerd als de standaard voor internationale handel en worden regelmatig bijgewerkt wanneer commerciële voorwaarden veranderen.

Als u bekend bent met Incoterms® regels, kunt u bij de aankoop van goederen van fabrikanten in het buitenland in overeenstemming handelen met de toepasselijke regelgeving, documentatie en procedures.

Meer te weten komen over de douane met DHL

©iStockphoto.com/sieto
DHL Express is al meer dan 40 jaar een wereldwijde expert in internationale handel en verwerkt elke dag meerdere miljoenen douanegegevens. Als één van ’s werelds grootste douanebemiddelaars gebruiken we lokale expertise om de verschillende douaneregelsystemen te begrijpen.

Daarom zult u met DHL als partner van uw kleine onderneming ontdekken dat onze experts over de kennis beschikken om u te helpen bij de omgang met alle ingewikkelde douaneregels en de bijbehorende terminologie en richtlijnen. Als u deze processen en de terminologie begrijpt, zult u nieuwe markten kunnen betreden en een fundament kunnen leggen voor langdurig succes in het internationaal ondernemen.

Wat u moet weten over exporteren

Het belangrijkste dat u moet weten over export is dat geen bedrijf te klein is om een internationale klantenbasis te ontwikkelen. In feite is de export een essentieel onderdeel van de Belgische economie. In 2010 bedroeg de export uit België USD 261 miljard, een stijging van 16,9% ten opzichte van 2009. Hoewel de meerderheid van de handel met EU-lidstaten plaatsvindt, probeert België een aanzienlijke positie in niet-EU-landen te verwerven, vooral in Azië en Latijns-Amerika. In dit exportklimaat is het van cruciaal belang dat u toegang hebt tot betrouwbare hulpmiddelen. Deze brochure helpt u betrouwbare en handige informatiebronnen te verzamelen voor internationaal zakendoen.

Export speelt een belangrijke rol in de strategie van elk land voor duurzame economische stabiliteit en groei. Bedrijven van klein tot groot kunnen profiteren van de verdienmogelijkheden die de export biedt. De volgende hulpmiddelen ondersteunen de deelname van uw bedrijf aan dit winstgevende onderdeel van de wereldwijde economie. Let op: de meeste Belgische exporthulpmiddelen zijn zowel in het Frans als Nederlands beschikbaar, terwijl sommige EU-hulpmiddelen in het Frans en Engels, maar niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Wat u moet weten over importeren

In waarde uitgedrukt importeert België net zo veel als het exporteert. In 2010 importeerde het land USD 261 miljard aan goederen, van chemische stoffen en farmaceutica tot diamanten, machines, olieproducten en transportapparatuur. Als lid van de EU is België grotendeels tegen protectionisme gekant en streeft het naar een vriendelijk handels- en investeringsklimaat. Let op: de meeste Belgische importhulpmiddelen zijn zowel in het Frans als Nederlands beschikbaar, terwijl sommige EU-hulpmiddelen in het Frans en Engels, maar niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Importeren heeft twee belangrijke doelstellingen. Naast het voldoen aan de vraag van wereldwijde consumenten naar goederen die niet in het land zelf worden geproduceerd, biedt de import binnenlandse bedrijven grondstoffen en halffabrikaten die nodig zijn om goederen opnieuw te exporteren. Bedrijven van klein tot groot kunnen profiteren van de mogelijkheden die de import biedt om hun omzet te verhogen. De volgende hulpmiddelen ondersteunen de deelname van uw bedrijf aan dit winstgevende onderdeel van de wereldwijde economie.