Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Juridisch

Bepalingen en voorwaarden van de DHL-website en een verklaring over de betrokkenheid van DHL ten aanzien van de privacy van gebruikers van de DHL-website.

Bepalingen en voorwaarden - DHL Website

Op deze pagina treft u een standaardversie aan van de bepalingen en voorwaarden van de DHL-website. Houd er rekening mee dat in bepaalde landen andere bepalingen en voorwaarden kunnen gelden.

De bepalingen en voorwaarden van gebruik van de DHL-website luiden als volgt:

Auteursrecht

Het auteursrecht van deze uitgave is eigendom van DHL International GmbH.

Machtiging tot reproductie

Elke persoon mag (een gedeelte van) het materiaal op deze webpagina's op de volgende voorwaarden reproduceren:

  • Het materiaal mag uitsluitend worden gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden
  • Het mag op generlei wijze worden aangepast
  • Handelsmerken van DHL mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd
  • Elke kopie van (een gedeelte van) het materiaal moet de volgende auteursrechtelijke mededeling bevatten: Copyright ©  DHL International GmbH. Alle rechten voorbehouden.

DHL Handelsmerken

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ zijn handelsmerken van DHL International GmbH of enig ander bedrijf van de DHL Groep, welke in ten minste één rechtsgebied geregistreerd zijn. Toestemming om deze handelsmerken te gebruiken, wordt niet gegeven noch geïmpliceerd. Deze handelsmerken mogen op generlei wijze worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, aangepast of gedistribueerd (behalve als integraal onderdeel van een geautoriseerde kopie van materiaal op deze webpagina's, zoals beschreven in de vorige paragraaf) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Andere handelsmerken en handelsnamen

Alle andere handelsmerken of handelsnamen waarnaar in deze materialen wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Uw reactie

DHL wil graag uw feedback ontvangen en stelt uw ideeën en suggesties op prijs, maar is niet in staat om elk bericht afzonderlijk te beantwoorden. Het staat DHL vrij de door u verstrekte informatie te gebruiken en aan te wenden.

Gebruik van interactieve elementen op deze site

Voor uw gemak kan DHL interactieve elementen aanbieden op deze site, zoals toegang tot tracking en feedback van gebruikers. U bent uitsluitend gemachtigd om deze elementen te gebruiken voor de beoogde doeleinden, en niet voor andere doeleinden.

Nauwkeurigheid van deze site

Deze webpagina's kunnen abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze zullen door DHL worden gecorrigeerd, als zij worden aangetroffen. De informatie op deze webpagina's wordt regelmatig bijgewerkt, maar onnauwkeurigheden kunnen blijven bestaan of optreden indien wijzigingen plaatsvinden tussen updates. Het internet wordt onafhankelijk in stand gehouden op vele sites over de gehele wereld en de informatie die men via deze webpagina's benadert, kan een oorsprong buiten DHL hebben. DHL wijst elke verplichting of verantwoordelijkheid voor deze inhoud af.

Virussen

DHL getroost zich elke redelijke inspanning om virussen van deze webpagina's te weren, maar kan deze wering niet garanderen en wijst aansprakelijkheid voor virussen af. Neemt u alstublieft alle aangewezen beveiligingsmaatregelen voordat u informatie van deze webpagina's download.

Afwijzing van garanties

De diensten, de inhoud en de informatie op deze website worden geleverd op "zoals het is"-basis. DHL wijst, voor de volledige door de wet toegestane omvang, alle garanties af - uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins - inclusief maar niet uitsluitend de impliciete garanties van verhandelbaarheid, niet-schending van rechten van derde partijen en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL, zijn filialen en licentiegevers, doen geen uitspraken en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de diensten, inhoud of informatie, die wordt geleverd op of via de website of systemen van DHL. Geen enkele informatie die wordt verkregen via de systemen of website van DHL zal leiden tot een garantie welke niet uitdrukkelijk door DHL wordt vermeld in deze bepalingen en voorwaarden.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van impliciete garanties niet toegestaan, dus de beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf gelden wellicht niet voor u. Indien u handelt als klant hebben deze voorwaarden geen invloed op uw wettelijke rechten die niet kunnen worden opgegeven. U bent akkoord en erkent dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie in deze bepalingen en voorwaarden eerlijk en redelijk zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor de door de wet toegestane omvang zal DHL, zijn filialen of licentiegevers of enige op de website van DHL genoemde derde partij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, exemplaire, straf- en gevolgschade, gederfde winsten, of schade als gevolg van verloren data of bedrijfsonderbreking vanwege het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de DHL-website en DHL-systemen, diensten, inhoud of informatie, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, strafbaar feit, of enig ander wettelijk principe, en ongeacht of DHL op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. Zonder beperking van het voorgaande, en voor de door de geldende wetgeving toegestane omvang, zal de totale aansprakelijkheid van DHL voor schade (direct of anderszins) of verlies, ongeacht de vorm van de eis of claim, of in contract, onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval groter zijn dan EUR 100,00. Voor de door de wet toegestane omvang, zijn de hulpmiddelen voor u zoals genoemd in deze bepalingen en voorwaarden exclusief en beperkt tot degene die uitdrukkelijk worden vastgelegd in deze bepalingen en voorwaarden.

Producten en Diensten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de in deze webpagina's genoemde transportproducten en -diensten onderworpen aan DHL's bepalingen en voorwaarden van vervoer. Aangezien deze kunnen afwijken, afhankelijk van de ligging van het land van oorsprong van de zending, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde vestiging van DHL voor een kopie van de lokale bepalingen en voorwaarden. Niet alle producten en diensten van DHL hoeven in elk land beschikbaar te zijn.

Openbaarmaking van Informatie

Alle gegevens die op deze pagina's door bezoekers aan DHL worden verstrekt worden beschouwd als zijnde vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden meegedeeld behalve als nodig is voor het leveren van de service.
DHL International GmbH (hierna te noemen ‘DHL’) dankt u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit welke informatie DHL verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.